GPE Edukacyjna

modyfikacja 2020-03-19 10:15 | odsłon 199797

Baza instytucji oświaty

Placówka Info BIP WWW Email
I Liceum Ogólnokształcące im. "Mikołaja Kopernika" Info BIP WWW Email
II Liceum Ogólnokształcące im. "Władysława Pniewskiego" Info BIP WWW Email
V Liceum Ogólnokształcące im. "Stefana Żeromskiego" Info BIP WWW Email
VIII Liceum Ogólnokształcące im. "Komisji Edukacji Narodowej" Info BIP WWW Email
X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne Info BIP WWW Email
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. "Zjednoczonej Europy" Info BIP WWW Email
XIX Liceum Ogólnokształcące im. "Mariana Mokwy" Info BIP WWW Email
XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi Info BIP WWW Email
Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej Info BIP WWW Email
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Info BIP WWW Email
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Info BIP WWW Email
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych Info BIP WWW Email
Gdańska Szkoła Szermierki Info BIP WWW Email
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Info BIP WWW Email
Ogólnokształcące Szkoły Sportowe Info BIP WWW Email
Pałac Młodzieży im. "Obrońców Poczty Polskiej" Info BIP WWW Email
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. "Henryka Wieniawskiego" Info BIP WWW Email
Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 Info BIP WWW Email
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 2 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 4 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 5 im. "Róży Wiatrów" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 7 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 8 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 9 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 11 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 12 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 15 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 16 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 17 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 20 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 21 "Bajnutkowo" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 22 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 23 "Bursztynek" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 24 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 28 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 31 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 32 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 33 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 34 im. "Marii Konopnickiej" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 35 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 39 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 41 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 42 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 43 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 46 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 48 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 49 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 51 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 52 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 54 "Fantazja" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 57 "Tęczowe" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 58 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 59 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 60 im. "Jana Brzechwy" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 62 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 63 "Słoneczne Przedszkole" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 64 "Kubuś Puchatek" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 66 "Źródełko" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 67 "Wesołe Skrzaty" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 68 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 71 "Diamencik" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 73 im. "Jana Pawła II" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 74 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 75 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 80 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 81 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 82 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 83 "Kolorowe Kredki" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 84 "Bursztynowy Domek" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 85 "Wesoły Ul" Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 86 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 87 Info BIP WWW Email
Przedszkole Nr 88 Info BIP WWW Email
Przedszkole Specjalne Nr 40 Info BIP WWW Email
Przedszkole Specjalne Nr 77 Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Info BIP WWW Email
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. "Króla Kazimierza Jagiellończyka" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 6 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 7 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. "Przyjaciół Ziemi" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 9 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 10 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. "Na Bursztynowym Szlaku" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 12 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. "Księdza Grzegorza Piramowicza" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. "Dr Urszuli Mroczkiewicz" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. "Hetmana Stefana Czarnieckiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Gdańsku Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. "Dzieci Świata" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. "Gustawa Morcinka" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. "Dzieci Zjednoczonej Europy" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Stanisława Maczka Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. "Wojska Polskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. "Kpt. Leonida Teligii" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. "Ignacego Jana Paderewskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. "Jana Kochanowskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. "Adama Mickiewicza" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. "Bohaterów Westerplatte" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 46 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. "Kaszubskiej Brygady WOP" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Józefa Hallera Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. "Emilii Plater" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. "Tadeusza Kościuszki" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 55 im. "Jana Heweliusza" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 58 im. "Kazimierza Sołtysika" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. "I Dywizji Pancernej im. Gen. Stanisława Maczka" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 60 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 61 im. "Józefa Wybickiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 62 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. "Alfa Liczmańskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 67 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 69 im. "Gen.Stanisława Sosabowskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 72 im. Obrońców Westerplatte Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 77 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 79 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 80 im. "Budowniczych Portu Północnego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 81 im. "Prof. Michała Siedleckiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Prof. Jana Czochralskiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 83 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 84 im. "Jana Brzechwy" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 85 im. "Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego" Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 86 im. prof. Jerzego Sampa Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 90 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Nr 92 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 Info BIP WWW Email
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów Info BIP WWW Email
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku Info BIP WWW Email
Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" Info BIP WWW Email
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 Info BIP WWW Email
Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Info BIP WWW Email
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. "Władysława Szafera" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Energetycznych Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Morskich im. "Bohaterskich Obrońców Westerplatte" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. "Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. "Jana Pawła II" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. "Eugeniusza Kwiatkowskiego" Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Samochodowych im. I Brygady Pancernej im.Bohaterów Westerplatte Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Info BIP WWW Email
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im."Janusza Kusocińskiego" Info BIP WWW Email
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze