GPE Edukacyjna

modyfikacja 2019-05-08 10:47 | odsłon 2047

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
1. Dyrektor szkoły – mgr Krystyna Budzyńska
2. Wicedyrektor szkoły – mgr Monika Suchwałko
3. Rada Pedagogiczna
4. Samorząd Uczniowski
5. Rada Rodziców.
Organy szkoły współdziałają ze sobą:
- Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
- Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
- Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
- Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.
- Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data