GPE Edukacyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Identyfikator oświatowy
REGON 22190565500000
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Składowe jednostki
Branżowa szkoła I stopnia nr 2
Opis Przedszkole
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 192952616
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Zasadnicza Szkoła Dla Dorosłych Nr 1
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295186400001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 19295261600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Nr 2
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295255600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Opis Liceum ogólnokształcące
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 22074480700001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1
Opis Technikum
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295196000001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Technikum Nr 2
Opis Technikum
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 00000000000000
Patron
Adres ul. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2015-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Opis Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295195300001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Technikum Uzupełniajace Dla Dorosłych Nr 2
Opis Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295257900001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr1
Opis Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19295193000001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Opis Centrum Kształcenia Praktycznego
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 19118147600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Gdańska Akademia Seniora
Opis Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 366874273
Patron
Adres
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Opis Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
REGON 000185962
Patron
Adres
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Opis Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
REGON 19299757600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Geolokalizacja:
 
ul. Al. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk