GPE Edukacyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
REGON 22190565500000
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Filie
Składowe jednostki
Branżowa szkoła I stopnia nr 2
Opis Przedszkole
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 192952616
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Zasadnicza Szkoła Dla Dorosłych Nr 1
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295186400001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295261600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Nr 2
Opis Zasadnicza szkoła zawodowa
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295255600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Opis Liceum ogólnokształcące
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 22074480700001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1
Opis Technikum
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295196000001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Technikum Nr 2
Opis Technikum
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 00000000000000
Patron
Adres ul. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2015-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
Opis Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295195300001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Technikum Uzupełniajace Dla Dorosłych Nr 2
Opis Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295257900001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr1
Opis Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19295193000001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Opis Centrum Kształcenia Praktycznego
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19118147600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Gdańska Akademia Seniora
Opis Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 366874273
Patron
Adres
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Opis Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 000185962
Patron
Adres
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Opis Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
publiczna
Dorośli
brak specyfiki
Zawody/profile/specjalności
Filie
REGON 19299757600001
Patron
Adres ul. Al. Hallera 16/18, Gdańsk
Telefon
Fax
Email
WWW
Data utworzenia 2013-09-01
Data likwidacji
Organ prowadzący M. Gdańsk
Organ rejestrujący
Wyniki egzaminów
Geolokalizacja:
 
ul. Al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk