GPE Edukacyjna

modyfikacja 2019-07-23 13:24 | odsłon 72866

O portalu

Prezydent Miasta Gdańska ma przyjemność poinformować o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest budowa kompleksowego systemu edukacyjnego wspomagającego zarządzanie oświatą w Gminie Miasto Gdańsk pn. „Gdańska Platforma Edukacyjna”.
 
W ramach projektu zakupiony został sprzęt i oprogramowanie dla 186 placówek z terenu Gminy, w tym m.in: zestawy multimedialne - tablice interaktywne, bezpieczny styk
z Internetem, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi, portal oświatowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy oraz zarządzania informacją o uczniu (e-dziennik, sekretariat). Dzięki utworzonej Platformie edukacyjnej oraz Portalowi oświatowemu uruchomione zostaną elektroniczne usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej, którzy uzyskają łatwy i szybki dostęp do:
  • informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej
  • bieżącej informacji na temat wyników w nauce
  • informacji o frekwencji dziecka w szkole
  • materiałów multimedialnych
oraz możliwość:
  • wykonywania zdalnych testów i sprawdzianów
  • pracy grupowej nad dokumentami itp.
  • elektronicznej sprawozdawczości z placówek oświatowych
Całkowita wartość projektu wynosi 16 234 604,00 pln
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 9 123 152,77 pln
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze