GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-06 15:36 | odsłon 11942

Zamówienia publiczne

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Dotyczy sprawy nr SP12/PZP.2/2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2019-12-27 Pobierz
82 kB
Nr sprawy SP12/PZP.2/2019
Informacja z otwarcia ofert.
2019-12-19 Pobierz
43 kB
Dotyczy ogłoszenia na zamówienie na usługi społeczne SP12/PZP.2/2019
Załącznik w wersji edytowalnej do ogłoszenia na zamówienie na usługi społeczne SP12/PZP.2/2019


2019-12-10 Pobierz
41 kB
Ogłoszenie na zamówienie na usługi społeczne SP12/PZP.2/2019
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły" kod Wspólnego słownika zamówień ( CPV) 79710000-4-usługi ochroniarskie.
2019-12-10 Pobierz
1,70 mB
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.
2019-07-12 Pobierz
31 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-07-10 Pobierz
92 kB
dotyczy sprawy SP12/PZP.1/2019 w treści: wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Dotyczy sprawy SP12/PZP.1/2019  w treści: wezwanie do uzupełnienia dokumentów
2019-07-05 Pobierz
55 kB
Informacja z otwarcia ofert do sprawy SP12/PZP.1/2019
Informacja z otwarcia ofert do sprawy SP12/PZP.1/2019
2019-07-04 Pobierz
34 kB
Wyjaśnienie do postępowania SP12/PZP.1/2019
Wyjaśnienie do postępowania  SP12/PZP.1/2019
2019-07-02 Pobierz
111 kB
Pytanie do ogłoszenia SP12/PZP.1/201
Pytanie do ogłoszenia SP12/PZP.1/201
2019-07-02 Pobierz
65 kB
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne SP12/PZP.1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych szkoły.
2019-06-24 Pobierz
1,33 mB
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
2018-07-27 Pobierz
12 kB
Informacja do sprawy SP12.179.PZP.3/2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-07-26 Pobierz
92 kB
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków dla SP nr 12 w Gdańsku
2018-07-17 Pobierz
6,29 mB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-07-03 Pobierz
251 kB
Ogłoszenie o zamówieniu usługi świadczenia i dostarczania posiłków dla szkoły
2018-06-11 Pobierz
190 kB
Dot zawiadomienia o wyb wykonawcy na ochronę mienia
2018-01-01 Pobierz
5 kB
zawiad. o wyborze oferty
2018-01-01 Pobierz
389 kB
Zapytanie ofertowe na ochrone fizyczna w roku 2018
2017-12-06 Pobierz
4 kB
zapyt. ofert ochrona 2018rok
2017-12-06 Pobierz
42 kB
Ogłoszenie i umowa
2017-07-04 Pobierz
2,20 mB
wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu
2017-06-06 Pobierz
1,07 mB
wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu str.BIP
2017-06-05 Pobierz
14 kB
Scan_zapytanie Wykonawcy odnośnie treści SIWZ str.BIP
2017-06-05 Pobierz
2,33 mB
Ogłoszenie o zamówieniu-1- zalaczniki
2017-06-01 Pobierz
121 kB
Ogłoszenie o zamówieniu-1
2017-06-01 Pobierz
128 kB
wyniki ogłoszenia zamówienia publicznego.txt
2015-12-06 Pobierz
84 B
002 zawiadomienie o unieważnieniu.docx
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Numer ogłoszenia: 163730 - 2015
2015-12-06 Pobierz
22 kB
004 SIWZ posilki.doc
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia-Komplet dokumentów - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Numer ogłoszenia: 198744 - 2015
2015-12-06 Pobierz
258 kB
003 198744-2015.html
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Numer ogłoszenia: 198744 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
2015-12-06 Pobierz
12 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-tablica.doc
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Numer ogłoszenia: 198744 - 2015
2015-12-06 Pobierz
82 kB