GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:43 | odsłon 684

Tryb działania i regulaminy

DOKUMENTY SZKOLNE

1Statut Szkoły
Statut IX Liceum Ogólnokształcącego
2WSO
Wewnątrzszkolny System Oceniania IXLO
3Ankieta
Ankieta rekrutacyjna
4Program wychowawczy 2012/2013
Program Pracy Wychowawczej IX LO w Gdańsku na rok szk. 2012/2013
5Plan działań profilaktycznych 2012/2013
harmonogram działań profilaktycznych na rok szk. 2012/2013
6Wymagania Edukacyjne na oceny
zestaw wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów obowiązkowych
7Regulamin Ucznia
Regulamin ucznia IX LO
8Regulamin Rady Rodziców IX LO
Regulamin Rady Rodziców IX LO
9Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego 2013
instrukcja dotycząca egzaminu maturalnego 2013
10Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia
Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia IXLO z listy uczniów i trybu odwoławczego
11Wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej
12Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
13Załącznik do procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnień z wf
14Załącznik do procedury uzyskiwania zwolnieia z wychowania fizycznego
Załącznik nr 2 do procedury uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego
15Załącznik do procedury uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego
Załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
16Załącznik do procedur uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
Załącznik nr 4 do procedur uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
17Szablon klasyfikacji semestr.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze