GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:45 | odsłon 936

Stypendia

Stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów

Miasto Gdańsk dba o stwarzanie dobrych warunków do nauki poprzez różnorodne formy pomocy. Wspiera zarówno uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak i aktywnych, zdolnych. Dzięki gdańskim stypendiom uczniowie mogą poszerzać horyzonty, zdobywając wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

  • zasiłki i stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym
  • stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
  • stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły
  • "Wyprawka szkolna 2011"
  • dożywianie

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE - http://www.gdansk.pl/edukacja
( w zakładce - edukacja /  szkoły i uczniowie  / stypendia i pomoc materialna dla gdańskich uczniów)

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze