GPE Edukacyjna

modyfikacja 2019-10-04 11:55 | odsłon 5063

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26
Karpia 1
80-882 Gdańsk

Sprawozdanie finansowe -informacja

Zgodnie z art 34 ust  9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017' informuję, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW


 

Nasza szkoła istnieje od 1945 roku. Obecnie budynek szkoły znajduje się w  centrum  Starego  Miasta. Szkoła jest  dobrze  zlokalizowana z dala od głównych arterii komunikacyjnych.
Aktualnie  w  naszej  placówce  proponujemy  naszym uczniom indywidualne formy kształcenia dostosowane do potrzeb dziecka. Małe zespoły klasowe, wykwalifikowana kadra, przestronne sale lekcyjne to atuty naszej szkoły.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!
Szkoła prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych.
W skład szkoły podstawowej wchodzą też oddziały gimnazjalne

NASZA  PLACÓWKA  PRACUJE  W SYSTEMIE  JEDNOZMIANOWYM.

 • SPECJALISTÓW PRZYGOTOWANYCH  DO  PRACY  Z  DZIEĆMI  Z  RÓŻNYMI  ZABURZENIAMI  ROZWOJOWYMI  I  SPRZĘŻONYMI  (z niepełnosprawnością  intelektualną,  ruchową, dysfunkcjami wzroku i słuchu, autyzmem oraz zaburzeniami zachowania)

 • PIELĘGNIARKĘ,  KTÓRA  CODZIENNIE SŁUŻY SWOJĄ  POMOCĄ,   OSOBĘ  WSPIERJĄCĄ  UCZNIÓW Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  RUCHOWĄ  W CZYNNOŚCIACH  SAMOOBSŁUGOWYCH  I  PODCZAS  WYCIECZEK


OPRÓCZ  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W MAŁO LICZNYCH  KLASACH , OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ  ZAJĘĆ  TERAPEUTYCZNYCH  I  REWALIDACYJNYCH:

 • Metoda Dobrego Startu

 • Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne

 • Terapia pedagogiczna

 • Terapia logopedyczna

 • Zajęcia rozwijajace kompetencje społeczne i emocjonalne

 • Alternatywne metody komunikacji

 • Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

 • Czytanie i pisanie sześciopunktem Braille`a

 • Integracja sensoryczna


Uczniowie są objęci opieką psychologa, pedagoga oraz logopedy.

Telefon 58 3012448
Email: sekretariat@sps26.edu.gdansk.pl
Strona WWW: sps26.edu.gdansk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIPUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze