GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 13:38 | odsłon 935

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przedszkole nr 66 "Źródełko" w Gdańsku
przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 do 17.30.
 
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów:

• poniedziałki godz. 8.00 - 10.00 
• środy godz. 10.00 - 12.00
• czwartki godz. 16.00 - 17.30

 Godziny pracy intendenta: 

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 8.30-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.00-15.00

 
 
 
SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE  NR 66:
 
1. EDUKACJA:
 - zapisy do przedszkola,
 - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 - wydawanie informacji o dziecku,
 - prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 
2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
 - pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 - wydawanie zaświadczeń,
 - wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.
 
3. SPRAWY KADROWE:
 - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
 - raporty,
 - sprawozdania.
 
5. ARCHIWUM:
 - akta osobowe pracowników,
 - dzienniki zajęć przedszkola,
 - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 - dokumentacja Rady Rodziców,
 - dokumentacja finansowa przedszkola.
 
6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
 - sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.
 
 
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
 decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:
   - dyrektor przedszkola - w godzinach przyjęć interesantów.
2. Odpłatność za przedszkole:
 - samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca
 (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).
3. Bieżące informacje o dziecku:
 - nauczycielki poszczególnych grup.
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców:
 - nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 
1. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
2. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
 
Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data