GPE Edukacyjna

modyfikacja 2020-01-15 11:14 | odsłon 7892

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. "Władysława Broniewskiego"

Szkoła Podstawowa nr 16

im. Władysława Broniewskiego

w Gdańsku

 

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
systemie oświaty 
(Dz. U.  nr 145 poz. 917)

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
  

 

Nasz adres:
Szkoła Podstawowa nr 16                                                    tel:       58 309  04 04

im. Władysława Broniewskiego                                                       58 309 07 24
w Gdańsku                                                                           fax:     58 320 75 34             

ul. Ubocze 3                                                                          NIP                 583 209 45 11

80-052 Gdańsk                                                                     REGON         000212096


                                                      www.sp16.edu.pl
                                                 e-mail:
sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego
Ubocze 3
80-052 Gdańsk

Email: sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl
Strona : http://www.sp16.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej:
BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych-Eliza Łuczkiewicz: iodosp16@gmail.com

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018
zostało opublikowane w BIP GCUW.

Poniżej link do strony, na której znajduje się sprawozdanie .

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze