GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 15:14 | odsłon 1076

Przedmiot działania i kompetencje

Wyciąg ze statutu Ośrodka:

[...]
Celem nadrzędnym naszej placówki jest rozwijanie autonomii i kompetencji społecznych wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, głębokim i ze sprzężeniami.
§7.
Podstawowymi zadaniami ośrodka są:
  1. Dążenie do zapewniania optymalnych warunków niezbędnych do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
  2. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym.
  3. Zapewnianie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym w bliższym i dalszym środowisku.
  4. Wyposażanie i dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych bazy ośrodka.
  5. Zapewnianie wychowankom bezpieczeństwa na zajęciach prowadzonych w ośrodku i poza nim.
  6. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia w oddziaływaniach profilaktycznych.
  7. Przygotowanie wychowanków do wykonywania czynności w danym zawodzie
  8. Promowanie osiągnięć wychowanków.
  9. Dążenie do osiągania znaczącego wzrostu jakości pracy w Ośrodku.
  10. Poszerzanie relacji interpersonalnych wychowanków, nauczycieli i rodziców.
[...]
​​​
Więcej informacji w Statucie Ośrodka
​​​​
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data