GPE Edukacyjna

modyfikacja 2019-01-10 16:04 | odsłon 2539

Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991 r. (z późn.zmianami Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ).

Jest placówką budżetową, której organem założycielskim jest Urząd Miasta Gdańska,

nadzór pedagogiczny spełnia Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

nadzór sanitarny pełni SANEPID w Gdańsku.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza  obejmuje realizację

Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r. i jest oparta na Programie wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola MAC” dopuszczonego do użytku  przez Dyrektora Przedszkola Nr 87.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Koncepcja pracy przedszkola.doc
2015-12-06 Pobierz
38 kB