GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 13:40 | odsłon 1059

Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data