GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-05 23:50 | odsłon 1802

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Przedszkola Nr 63 w Gdańsku


Przedszkole Nr 63 w Gdańsku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, sześcioletniej szkoły podstawowej.

Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Kieruje procesem wychowania i uczenia się dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach.

Realizuje dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości ruchowej, plastycznej, werbalnej i muzycznej.

Zapewnia udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, rozwijających sprawność fizyczną dzieci.

Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Zapewnia wszechstronną opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków.

Wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, informuje na bieżąco o postępach dziecka i uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Umożliwia dzieciom naukę religii i zapewnia wychowanie w duchu tolerancji religijnej.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Przedmiot działania i kompetencje przedszkola
Przedmiot działania i kompetencje Przedszkola nr 63
2017-04-20 Pobierz
14 kB