GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 10:18 | odsłon 743

Przedmiot działania i kompetencje

PRZEDSZKOLE NR 17 W GDAŃSKU

Nasze placówka znajduje się w starej części Gdańska- Wrzeszcza, w dawnej dzielnicy robotniczej. Dlatego w okolicznych domach, na parterach znajdują się punkty użyteczności społecznej tzn. sklepy, punkty usługowe, apteka, poczta itd. W jednym z budynków cały parter zajmuje nasze przedszkole. Cały dom jest cofnięty i posiada drogę dojazdową, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci, gdyż z budynku nie wychodzą bezpośrednio na ulicę.
  

Organizację pracy w ciągu dnia w naszym przedszkolu określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Nasze dzieci uczęszczają na gimnastykę korekcyjną i rytmikę. Naszym przedszkolakom oferujemy także lekcje karate oraz cieszące się wielkim zainteresowaniem zajęcia ruchowe z elementami gier zespołowych prowadzone przez pana Patryka. Dzieci z grup 5 i 6- letnich w ramach zajęć dodatkowych mogą uczęszczać na basen, gdzie pod okiem instruktora uczą się pływać. Wszystkie dzieci w przedszkolu uczą się języka angielskiego. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzone są przez odpowiednio przeszkoloną nauczycielkę. Opłata za j. angielski jest pokrywana w ramach Komitetu Rodzicielskiego (podobnie jak rytmika).

Organizujemy również zajęcia dodatkowe z logopedii dla dzieci z wadami wymowy. Co roku dzieci nasze są badane przez specjalistów (m.in. logopedę). Współpracujemy także z psychologiem w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zaburzeń oraz opracowania planu indywidualnej pracy z dzieckiem.

Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców, w godzinach od 
6:00-17:00
.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data