GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-06 17:26 | odsłon 1766

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

1.    Dyrektor szkoły – mgr Barbara Sławińska
2.      Wicedyrektor szkoły – mgr Małgorzata Popow
3.      Rada Pedagogiczna
4.      Samorząd Uczniowski
5.      Rada Rodziców.
Organy szkoły współdziałają ze sobą:
-      Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
-      Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
-      Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
-      Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.
Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.pdf
2015-12-06 Pobierz
181 kB