GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 15:12 | odsłon 739

Wyniki przeprowadzonych kontroli

Rok 2012
18.05.2012, KO Gdańsk
Temat: Kontrola planowa prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
Wynik: Pozytywny

20.06.2012, KO Gdańsk
Temat: Organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
Wynik: Pozytywny

03.10.2012 Pomiary elektryczne
Protokół nr J08000125 z badania głównego działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej oporności izolacji elektrycznej dźwigu towarowego małego.
Wynik: Pozytywny

19.10.2012 PPWIS
Protokół Kontroli Sanitarnej nr HDM/57/JB/12
Wynik: Pozytywny

23.11.2012 PPWIS
Protokół Kontroli Sanitarnej nr HŻŻ/151/UG/12
Wynik: Pozytywny

Rok 2013
25.01.2013, KO Gdańsk
Temat: Kontrola planowa - organizacja zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
Wynik: Pozytywny​​
25.02.2013, Kontrola wewnętrzna
Temat: Potencjalne zagrożenia obiektów budowlanych, występujące w okresie zimowym. 
Wynik: Pozytywny

25.02.2013, Okresowa kontrola przewodów kominowych
Temat: Sprawdzenie stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych. 
Wynik: Pozytywny
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data